РЕФ ЛИСТА

  1. ЈЗУ Градска Општа болница „8ми Септември“ Скопје
  2. Клиничка Болница „Жан Митрев“
  3. ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија Скопје
  4. ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиохирургија Скопје
  5. ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство Скопје