Resuscitaire

Реанимационен стол Resuscitaire

Идеален апарат наменет за нега на новородените бебиња веднаш по раѓањето.

Вклучува ефикасна терапија со топлина во комбинација со сите компоненти потребни за реанимација и итни случаеви.

Овозможува еднаква распределба на топлината преку целата површина на душекот.

Со Autobreath опција за автоматско изведување на реанимацијата само преку сетирање на потребните параметри на апаратот

Содржи блендер,мерач на проток и интегрирана сукција лесно достапни на апаратот

Можност за рентгентско снимање

Опционални додатоци: Сталак за инфузија,полица за монитор,дијагностичко светло