Инкубатори за неонатална нега (предвреме родени бебиња)

1.Инкубатор Isollete 8000 plus

Го одржува новороденчето во стабилно микроокружување преку напреден алогоритам

Инкубаторот овозможува континуиран надзор на ценралната и периферната температура на телото на бебето како би се одржувала термо-неутралн околина

Многу малата брзина на струење на зраците во инкубаторот создава мирна средина која го окружува новороденчето спречувајќи го губитокот на топлина.

Автоматско прилагодување на влажноста во инкубаторот што спречува губење на вода

Брза и ефикасна стерилизација на апаратот,подесување на висината и лесна мобилност што го смалува стресот при секое поместување

2.Инкубатор Isollete 2000

​Ја комбинира основната микроклима потребна за напредокот на  новороденчето со ергономичноста ,пристапноста и подвижноста во денешните неонатални единици за интензивна нега.

Со компактен дизајн лесно се вклопува во секоја неонална интензивна единица поради малиот простор кој го зафаќа

Големи отвори за рацете за непречен пристап до детето кои нечујно се отвараат

Сите управувачки и сензорни модули се лесно достапни и можат брзо да се заменат и сервисираат

Напреден терморегулациски состав управуван со помош на алогоритам одржува стабилна околина за бебето

Овлажнувач со серво управување кој осигурува оптимална удобност и спречува губење топлина и вода преку испарување во првите денови од животот на новороденчето

Двојните ѕидови на инкубаторот дополнително обезбедуваат зачувување на топлината

3.Транспортен инкубатор Isolette TI500

Издржлив дизајн за топло и безбедно окружување во текот на транспорт на бебето

Непречен поглед на бебето преку провиден капак отпорен на гребаници и вградено светло за преглед

Брз пристап до бебето преку отвор од страната на  главата и лизгачки душек за оптимално неонатално лечење

Подесување на температурата,влажноста и концентрацијата на кислород во инкубаторот додека се обезбедува континуирана информација за температурата на бебебто

Сите управувачки функции и монитори се наоѓаат на предната страна од нкубаторот што овозможува едноставна контрола и брз пристап

Едноставно одржување и чистење на апаратот

4.Комбиниран инкубатор со стол за топлотна терапија Babyleo TN500

Обезбедува оптимално греење преку три синхронизирани извори на топлина за одржување на стабилна температура и спречување на губење на топлината

Ниско ниво на бучава при работа (40дБ) и мерење на интензитетот на светлото и јачината на бучавата внатре во инкубаторот ради смалување на стресот кај бебињата

Многу едноставна примена со отварање на капакот со еден прст,големи отвори за рацете за достапност до целата површина и подесување на висината на апаратот и душекот

Брзо и лесно чистење поради дизајнот со мазни површини и ограничен број делови за расклопување

Потполно затворен систем за овлажнување кој автоматски се чисти со што се спречува продирање на бактерии во системот

5.Билирубинометар Jaundice Meter 105

Неинвазивно транскутано мерење на билирубин брзо и без користење на потрошен материјал

Скенер бар-код за дигитално препознавање на медицинската сестра и пациентот

Поврзаност со болничкиот информациски систем и пренос на податоци

Значајно го намалува стресот поради неинвазивниот метод и дава прецизни мерења за брзо време со цел навремено да се реагира