Oxylog® 3000 plus

 Нуди високи перформанси за вентилација со карактеристики како што се AutoFlow® интегрирана капнографија и неинвазивна вентилација, компактниот и робустен Oxylog® 3000 plus ви помага безбедно да ги транспортирате вашите пациенти и дава повратни информации за правилноста на интубацијата и ефикасноста на вентилацијата. Oxylog® 3000 plus ви дава самодоверба да ги совладате дури и најсложените ситуации.

Голема самодоверба за време на транспортот

Без разлика дали превезувате критично болни пациенти во вашата болница или на терен, со нови одлики како што се AutoFlow®, интегрирана капнографија, целосна детска поддршка и зголемена поврзаност на податоците, не мора да правите компромиси за терапијата за време на транспортот.

Широк спектар на режими за вентилација и AutoFlow®

Oxylog 3000 plus нуди комплетен опсег на режими на вентилација контролирани со волумен и притисок, вклучувајќи VC-AC, VC-SIMV, Spn-CPAP и PC-BIPAP *. Исто така, стандардно се обезбедува неинвазивна вентилација со софистицирана компензација за истекување. Со опцијата AutoFlow, можете да обезбедите контролирана волуменска вентилација со минимизиран врвен инспираторен притисок за напредна грижа за пациентот.

Интегрирана капнографија

Мониторинг на пациентите на терен може да биде предизвик. Достапен со интегриран мејнстрим мониторинг на СО2, Oxylog 3000 plus ви помага постојано да ги потврдувате правилните перформанси на интубација и вентилација.

Подготвен за педијатриски пациенти

Автоматско надоместување на надморска височина

Стандарден потрошен материјал