МАСКА ЗА НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЈА- THE CLASSICSTAR DRÄGER

The ClassicStar маските се карактеризираат со мека и анатомски обликувана силиконска усна како запечатувачки интерфејс на лицето на пациентите. Маската има лесна прилагодлива подлога со силиконска перница што овозможува оптимално прилагодување на чувствителниот назален мост. Овие маски со стандарден лакт се успешно тестирани за компатибилност со Drager вентилаторите кои имаат НИВ опции.

  • Величини M, L, XL
  • стандарден лакт
  • Коленски приклучок
  • стегачи за прицврстување на главата на пациентот
  • запечатувачки раб
  • маската ги покрива и устата и носот напациентот
  • силиконско перниче за чело

The ClassicStar NIV маската е наменета да го воспостави интерфејсот на пациентот кај примената на неинвазивната вентилација. Маската треба да се користи како прибор на вентилаторите кои имаат аларми и сигурносен состав во случај кога при некој дефект на вентилаторот и кои се наменети за примена при континуран позитивен притисок на дишните патишта (CPAP) или механичка вентилација за лечење респираторна инсуфициенција.

  • основна вредност на притисок <30hPa
  • волумен на мртов простор соодветен на величината 257ml 290ml,336ml
  • отпор на проток за 100L/min – 1,31hPa