Babytherm 8004/8010

Последна генерација на систем за терапија со топлина наменет за предвремено родени и новородени бебиња.

Систем кој овозможува оптимална терморегулација која ги штити новородените од стрес предизвикан од преголема или премала температура

Еднаква дистрибуција на топлината низ целата површина и мерење на централната и периферната температура на бебето преку сензори со прикажување на вредностите на голем дигитален дисплеј за лесно следење на промена во температурата

Можност за интегрирана фототерапија

Прилагодување на висина за подобра достапност до бебето