ОП СВЕТЛА

1.Хируршко светло Polaris 100/200

Врвно опративно светло со интензитет на осветлување до 160.000 лукси

Обезбедува ладно ЛЕД светло со природни бои и голем контраст за илјадници часови на безбедни операции без оптоварување на болничкиот буџет

Управување со рачка која може да се стерилизира и контролен панел на допир

3 различни променливи температури на боја (4400К,5000К,5600К)

Endolight до 300лукса

Долг животен век од 50.000 часови

Достапно и во мобилна верзија на тркала

2. Хируршко светло Polaris 600

Врвно опративно светло со интензитет на осветлување до 160.000 лукси

Обезбедува променлив дијаметар на светлосно поле што овозможува оптимално осветлување за сите типови на операции

четири различни променливи температури на боја (3800К,4400К,5000К,5600К)

Управување со рачка која може да се стерилизира со интиутивно управување на допир

HD -камера вградена во светлото со безжичен пренос

Интегриран интерфејс за видео контрола и преноз на податоци

Endolight до 3000лукса

Мали димензии и ергономска рачка за лесно маневрирање која е достапна и во стерилна верзија за еднократна употреба

Достапно и во мобилна верзија на тркала

3. Светло за преглед Polaris 50

Светло за преглед при секојдневна дијагностика кое може да се употребува и како мало хируршко светло

Висококонтрасно стабилно светло, едноставно за употреба достапно во мобилна верзија на тркала но и вградено во ѕид

Интензитет на осветлување до 60.000 лукси

Температура на боја од 4500К

Животен век од 30.000 часови

4.Неонатално светло Variolux

Високо ефикасно ЛЕД светло за дијагностика со варијабилен интензитет специјално наменето за неонатална интензивна нега

Се управува со една рака

Приспособлив интензитет на осветлување од 6.500 до 30.000 лукси

три различни променливи температури на боја (3500К,4100К,4700К)

Можност за зачувување на сетираниот интензитет

Животен век од 35.000 часови