Babylog VN800

Babylog® VN800 доаѓа со нов кориснички интерфејс и дизајн што ја прави работата полесна и поефикасна. Неонаталниот вентилатор ги поддржува режимите на вентилација на белите дробови и мозокот во текот на целиот респираторен циклус и може лесно да се интегрира на работното место погодно за единицита за интензивно лекување и терапија.

Принцип на работа и кориснички интерфејс

Брилијантниот кориснички интерфејс во комбинација со навремена технологија на стаклен допир поддржува интуитивно работење и го намалува времето за учење и можните грешки.

Заштитна вентилација на белите дробови и мозокот

Сетот на алатки за третман кој го поседува Babylog VN800 ве поддржува во примената на правилната заштитна стратегија за вентилација на белите дробови и мозокот со цел да се спречат повреди на белите дробови, хемодинамичко и невролошко оштетување.

  • Инвазивна и неинвазивна вентилација, вклучително и терапија со висок проток на кислород.
  • Заштитна вентилација на белите дробови и мозокот поради автоматско регулирање на притисокот со Original Dräger Volume Guarantee
  • Заштитна вентилација на белите дробови и мозокот како резултат на вентилација со High Frequency Ventilation with Volume Guarantee (HFO-VG)
  • Стабилна минутна вентилација и заштитно одвикнување со Mandatory Minute Ventilation (PC-MMV/VG+PS)
  • Одржување на сигурен и чувствителен активирачки и стабилен волумен на белите дробови со оригинална Dräger – технологија на адаптација и компензација на протекување
  • Пропорционална подршка за надокнадување на ЕТТ отпор