SODA LIME

Како еден од водечките производители на опрема за анестезија, го развивме Drägersorb®, висококвалитетна сода вар која е тестирана и потврдена за компатибилност со сите наши машини за анестезија.

Зрнеста форма

– уникатниот дизајн на пелети со полу-хемисфери го намалува формирањето на канали и, според тоа, предвременото отстранување

– комбинацијата на јачината на пелети и порозноста, доведува до висока апсорпција на CO2 и ниска абразија

Ефикасност

– високата апсорпција на CO2 поради недостатокот на формирање канали го зголемува времето на искористување

– мазната површина на пелети произведува помалку прашина со што се создава побезбедна средина за пациентите и лекарите

Хемиски состав

– високите нивоа на натриум хидроксид (NaOH) се покажуваат поефикасни за апсорпција

– елиминација (DS Free)/минимизирање (DS 800 plus) на производите на распаѓање не произведува откриено Соединение А или јаглерод моноксид под одредени проучувани клинички услови

Пакување

– оптимизираниот облик на цилиндарот на канистерот е дизајниран да го елиминира формирањето на канали со цел да се намали канализирањето

– Ја подобрува безбедноста со спречување на директен контакт со сода вар или прашина

– CLIC абсорберот може да се смени во секое време, дури и за време на хируршки процедури, што значи дека сода вар може целосно да се исцрпи пред да се замени, со што се намалува отпадот и трошоците.

– Пакувањето погодно за клиентите обезбедува лесно ракување и за еднократна употреба со рутински отпад